Oktober 2020


Hej allihop!


Ny månad, vilken höst vi har haft hittills. Jag hörde idag på radion att hösten varit
ovanligt varm i år. Det tackar vi för, det betyder att vi kan vara ute så mycket som
möjligt.


Bygget är i full gång och som ni läste i det tidigare inlägget på bloggen så kommer det
dessvärre bli högljutt till och från. Vi har en tät kommunikation med företaget som
bygger, de gör ständiga mätningar för att säkerställa att allt hålls inom ramen för det
som är tillåtet och vi på skolan har gjort en riskbedömning som vi har med oss för att
säkerställa att det är tryggt och säkert för våra elever. Vi hoppas också i
fortsättningen kunna få ett schema på när det kommer att ske arbeten som genererar
höga ljud så vi kan planera verksamheten utifrån det och göra fler utflykter i
närområdet t.ex. under just den perioden. Bygget flyter på enligt plan och ligger till
och med lite före, som vi längtar att få se skolans byggnad ta form. Hör gärna av er
om ni undrar något kring bygget så ska jag svara så gott jag an, eller lotsa er vidare till
någon som kan svara.

Måndag och tisdag var skolan stängd, då hade lärarna studiedagar. I tisdags fick hela
kommunen en föreläsning (digitalt) på temat bedömning och kvalitetsarbete.
Likvärdighet och rättssäkerhet var några av orden som användes. En mycket bra och
uppskattad föreläsning som gav upphov till givande diskussioner. Att arbeta
tillsammans för elevernas bästa är personalen på Tingvallaskolan proffs på, att få det
svart på vitt att det man gör är helt i linje med vad forskarna säger bekräftar det vi
gör. För den delen stannar inget av arbetet av utan det finns hela tiden en strävan
efter att utveckla och förbättra. Där är ni vårdnadshavare också viktiga. Samarbetet
med er, att ni litar på lärarnas profession och arbetar tillsammans med dem är det
bästa ni kan göra för att hjälpa era barn i skolan. Undrar ni något, får ni höra något
hemma som ni funderar kring eller har andra tankar som ni vill lyfta får ni aldrig
tveka att ta kontakt med ert barns mentor. Ni är viktiga för oss!

Om några veckor är det dags för höstlov. Vecka 44 är skolan stängd men fritids är
öppet tisdag till fredag. Måndagen är det stängt även på fritids, då är det
fritidspersonalens tur att ha studiedag. Jag ber er att lämna in tider för era barn. På
studiedagarna hade vi 100 barn anmälda men endast dryga 40 dök upp. Det
resulterade i att vi hade gjort alldeles för mycket mat som fick slängas och tid gick åt
till att ta reda på var barnen var som inte dök upp. Det är tid som tas från de barn
som är här men också från att planera verksamheten så den ska blir så bra som
möjligt. Jag vädjar därför till er att meddela om ni vet att ert barn är ledigt under
lovet och händer det något i sista sekund är det oerhört viktigt att ni går in på
Tempus och ändrar detta så personalen vet. Tack för hjälpen med detta!

Tills sist vill jag önska er alla en fortsatt trevlig höst, med hopp om fortsatt fint väder
och massa sol!
// Rektor Jessica

På gång…

 • Höstlov vecka 44, glöm inte att meddela om ditt barn ska vara på fritids
 • Måndagen den 26/10 är fritids stängt för studiedag
 • VIKTIGT!
  Förberedelse för nya skolan är i full gång som ni alla säkert sett. Det flyttas
  lekställningar och sätts upp staket. Det byggs nya vägar och sätts upp byggbodar. Vid
  årsskiftet kommer de första stolparna upp för skolan om allt går enligt plan. Framåt
  sommaren kommer bygganden vara på plats och arbetet invändigt kommer starta.
  Det kommer finnas mycket begränsad möjlighet att nå skolan med biltrafik. Den väg
  som nu finns kommer att stängas av och enbart vara öppen för byggtrafik och
  leveranser. Det kommer att skapas en annan väg in till skolan som i första hand är till
  för personal. En liten yta finns i slutet av den vägen som är till för att stanna till för
  att släppa av eller hämta sitt barn. Jag vädjar till er alla att hjälpa oss under den här
  tiden, gå med era barn till skolan eller parkera utanför skolans område om ni behöver
  bilen. De barn som är stora nog att gå själva ber vi er uppmana att göra det, eller
  cykla, så att vi minimerar antalet bilar kring skolan och på så sätt också kan hjälpas åt
  att förebygga olyckor. Tack för ert förstående och er hjälp!
  4 (4)
  ”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och
  framgång där vi tar ansvar tillsammans”

Bygget i full gång

Hej på er!

Skriver några rader för att berätta om det arbete som pågår just nu hos oss och som orsakar en hel del oljud. Jag har varit i kontakt med den firma som bygger åt oss, vi har ett nära samarbete vad gäller säkerheten kring bygget och jag upplever att de är mycket tillmötesgående och förstående. I detta skede i bygget är det tyvärr ett måste att dessa stålrörs slås ner i marken som ska bli grunden till skolan. Vid t.ex. betongpålning kan man minska ljudet lite genom att lägga en träkloss mellan hammaren och stålrören. Det går dessvärre inte vid den här metoden utan en stålhammare måste slå ner alla stålrör och detta skapar ett högt ljud. Under den här veckan och nästa kommer detta arbete att pågå måndag till torsdag mellan 07-18. Jag har önskat att de ska styra det så att det är tyst mellan 7:30-8:10 då många kommer till skolan och lämnar sina barn, för att bygget ska hålla tidsplanen är detta inte alltid möjligt men de tar ändå med vår önskan i beaktning.

Jag förstår, likväl som byggfirman, att detta medför onödigt ljud för eleverna och personalen men hoppas att vi efter nästa vecka ska slippa detta. Skickar också med en länk till naturvårdsverket om just buller från byggarbetsplatser så ni ska veta att firman som bygger följer de regler och riktlinjer som finns.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/

Ha ett fint avslut på veckan och tveka aldrig att höra av er till mig.

Hälsningar rektor Jessica

Viktig information från vår förvaltning

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Höstterminen 2020 har startat på våra förskolor och skolor. Sverige befinner sig fortfarande i en pandemi och det betyder att de åtgärder som vi vidtog under våren för att möta pandemin behöver kvarstå. Vi måste även fortsättningsvis aktivt följa utvecklingen och förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra unga och vi behöver er hjälp för att även fortsättningsvis kunna hålla dem öppna. Vi vill därför lyfta fram ett par åtgärder.

Hämtning och lämning

I förskolan och på våra fritidshem kommer vi i möjligaste mån låta hämtning och lämning ske utomhus.

Nya former för föräldramöten

En god kommunikation med er föräldrar är mycket viktig för oss. Men vi kommer inte kunna genomföra traditionella föräldramöten där vi samlas i stora grupper. Vi strävar efter att hitta andra vägar att upprätthålla en god kommunikation med er vårdnadshavare.

Barn med symptom

Vi vill än en gång tacka er för att ni under våren höll era barn hemma vid minsta symptom. Vi passar också på att påminna om vikten av att fortsätta låta era barn och ungdomar stanna hemma om de uppvisar minsta symptom på luftvägsinfektion. Barn som har symptom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i minst två dygn.

Övriga åtgärder

All personal i Sigtuna kommuns skolor arbetar hårt i vardagen för att skapa en så trygg situation som möjligt. Åtgärderna vidtas utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar och ser därför olika ut i olika verksamheter. Men några exempel på gemensamma åtgärder är att vi infört nya städrutiner, aktivt påminner barn och elever om handtvätt och arbetar på olika sätt för att minska trängsel i till exempel matsalar.

Vi vill slutligen passa på att tacka er för att ni alla hjälps åt för att följa de rekommendationer och restriktioner som finns kring covid-19. 

Ingela Hamlin

Förvaltningschef 

Barn- och ungdomsförvaltningen

Augusti 2020

Hej alla! Här kommer en välkommen-tillbaka-hälsning. Det blir dubbla inlägg ett tag men i första hand är det kommunens sida som gäller för info:

https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/tingvallaskolan.html

Månadsblad Augusti

Hej allihop!

Varmt välkomna tillbaka till läsåret 20/21. Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar, om än en märklig sådan. Att inte kunna resa som man tänkt och inte kunna planera sommarens ledighet fullt ut kan såklart vara ett dilemma men också en vinst. Att få ta dagen som den kommer, göra det man känner för just den dagen och dessutom få bekanta sig med sin närmiljö behöver inte bara vara dåligt. Själv har jag flyttat in i nytt hus som vi byggt så min sommar har handlat om att bygga altan, packa upp flyttlådor och boa in oss i nytt hus. En och annan tur till stranden har det blivit och flera glassar i solen. Jag är fylld av energi och ser fram emot läsåret som vi ska starta igång alldeles alldeles strax.

Igår kom nästan all personal tillbaka, några har semester fortfarande men de flesta samlades igår för att starta upp läsåret. Det blev ingen mjukstart för personalen utan de sattes i arbete direkt med att planera året, diskutera spelregler på skolan och vilka mål vi ska ha i vår arbetsplan. Vi har också arbetat en tid med att få fram en ny vision för vår skola, en som vi alla känner till och arbetar efter. Varje dag. Efter många samtal kring innebörden av ord och vad vi vill förmedla stod äntligen den nya visionen klar:

”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och framgång där vi tar ansvar tillsammans”

För det är ju så, att vi som arbetar här ägnar all vår tid här på skolan åt att försöka utveckla era barns kunskaper, ge dem nya erfarenheter och insikter, träna era barn i ansvarstagande, ge dem verktyg till att bli goda kamrater och vi ägnar all vår tid till att försöka en trygg och lärorik miljö för dem. Ett arbete som aldrig blir färdigt. Ett arbete som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att skapa den absolut bästa skolan för era barn. Ni vårdnadshavare är oerhört viktiga i det arbetet och vi må tjata om det men jag kan inte nog poängtera att vi värderar samarbetet med er högt. Var nyfikna på era barns tid i skolan och på fritids. Fråga dem vad de lärt sig, vad de tyckt varit svårast i skolan? Lättast eller roligast? Tveka heller inte att höra av er, i första hand till ert barns mentor men även till mig, om ni undrar något eller har någon fundering. Vi är så glada när ni hör av er med vad det än är J

Läsåret börjar lite som det slutade, ovissheten är stor och oron fortsätter kring Covid-19. Vi fortsätter tvätta händerna ofta, ha handsprit tillgängligt där tvål och vatten inte finns, vi uppmanar eleverna att hålla avstånd i matkön och vi kommer att vara utomhus så mycket det går. Uppstarten på måndag blir en liten uppstart tillsammans bara personal och elever, vi brukar bjuda in er vårdnadshavare men i år ber vi er stanna hemma för att minska antalet personer på och kring skolan. Eleverna är välkomna kl 10:00 då vi samlas på skolgården för att sedan klassvis umgås, säga hej till klasskamrater och lärare och prata om vilka förväntningar vi har på kommande läsår. Jag har höga förväntningar på läsåret som står för dörren. Vi kommer att fortsätta arbeta med trivsel och trygghet. Vi kommer fortsätta att arbeta med ansvarskänslan hos alla, vi vill att alla ska vara stolta över Tingvallaskolan så som vi i personalen är och då också ta hand om den på allra bästa sätt. Ta hand om varandra! Lärarna på skolan kommer att påbörja ett projekt tillsammans med några andra skolor i kommunen och nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ett projekt som skolverket och Sigtuna kommun startat tillsammans och som kommer att pågå i flera år. Det känns verkligen som ett projekt i tiden för oss. Det kommer att gynna alla, även de barn som har svenska som modersmål, då det handlar mycket om läsning och språklig medvetenhet oberoende av vilket modersmål man har. Mycket spännande och vi ser fram emot att arbeta långsiktigt med detta.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta och allt som har med skolutveckling att göra. Men det ska ni slippa läsa för det jag egentligen ville var ju faktiskt att önska er välkomna till oss på Tingvallaskolan. Nya som gamla elever och alla vårdnadshavare. Nu kör vi!

// Rektor Jessica

På gång…

 • Skolstart måndag 17/8 kl 10:00 på skolgården, endast elever och personal den här dagen.
 • Elevledda utvecklingssamtal onsdag 9/9 och tisdag 15/9. Ni kommer att få tider av era mentorer men boka redan nu in dessa datum.
 • Föräldramöte blir i dagsläget inte som vanligt utan vi återkommer med datum då vi ska försöka få till någon form av möte där vi alla får träffas. IRL eller digitalt vet vi inte just nu.

VIKTIGT!

Förberedelse för nya skolan är i full gång som ni alla säkert sett. Det flyttas lekställningar och sätts upp staket. Det byggs nya vägar och sätts upp byggbodar. Vid årsskiftet kommer de första stolparna upp för skolan om allt går enligt plan. Framåt sommaren kommer bygganden vara på plats och arbetet invändigt kommer starta. Det kommer finnas mycket begränsad möjlighet att nå skolan med biltrafik. Den väg som nu finns kommer att stängas av och enbart vara öppen för byggtrafik och leveranser. Det kommer att skapas en annan väg in till skolan som i första hand är till för personal. En liten yta finns i slutet av den vägen som är till för att stanna till för att släppa av eller hämta sitt barn. Jag vädjar till er alla att hjälpa oss under den här tiden, gå med era barn till skolan eller parkera utanför skolans område om ni behöver bilen. De barn som är stora nog att gå själva ber vi er uppmana att göra det, eller cykla, så att vi minimerar antalet bilar kring skolan och på så sätt också kan hjälpas åt att förebygga olyckor. Tack för ert förstående och er hjälp!

Organisation läsår 20/21

F-3 (Verksamhetsledare F-3 Therese Andersson Bäckman)

Förskoleklass A- Åsa Schmidt och Daad Abdulwahhab

Förskoleklass B – Annika Andersson och Lorena Sanchez

1A – Stephanie Remmo (vik lärare HT 20 för Ninorta Hanna) och Meliha Santic

1B – Jessica Sundberg och Gustav Ljungkvist

2A – Matilda Gustafsson och Tim Lundström

2B – Linnea Andersson och Jenny Nygren

3A – Linda Lindroos och Zeynel Baran

3B – Therese Andersson Bäckman och Stephanie Skenarbrink

Idrott 1-2 Camilla Klovus

4-6 (Verksamhetsledare 4-6 Shara Hassan)

4A – Hada Feysal

4B – Dan Larsen och Lena Engdahl

5A – Malena Lundqvist

5B – Lotta Waltin

6A – Anju Chander

6B – Peder Simonsson (vik lärare för Evin Yildiz läsår 20/21) och Annika Ahlm

FBK 1-3 – Anna Berta

FBK 4-6 – Shara Hassan

Textilslöjd och musik – Camilla Folmer Hansen

Trä- och metallslöjd Gustav Wetterwik

Idrott 4-6 samt HKK åk 6 – Karin Scott-Piili

Språkval åk 6 – Gabriela Klingvall

Speciallärare – Ida Renlund

Specialpedagog – Karina Mattsson Nordlinder

Sociala teamet – Carina Ekström (socialpedagog) och Camilla Klovus

Kurator – Eva Almlöf

Skolsköterska – Marie Sundelöf

Vaktmästare – Kim Nygren

Administratör – Ann Henriksson

Rektor – Jessica Ljungwall

Fritids (verksamhetsledare Jenny Nygren)

Stjärnan F-1

Lorena Sanchez, Daad Abdulwahhab, Gustav Ljungkvist och Meliha Santic

Korallen 2-6

Jenny Nygren, Tim Lundström, Stephanie Skenarbrink och Zeynel Baran

Fortsätt läsa

Hej på er!

Mitt senaste inlägg verkar ha försvunnit och tack vare en uppmärksam förälder insåg jag detta nu. Tack för hjälpen 🙂 I och med att sigtuna kommun lanserade nya hemsidan flyttade jag också min rektorsblogg dit. Där kommer nu alla månadsbrev som nyheter längst ner på sidan. Än så länge finns det ingen prenumerationsfunktion på sidan men vi hoppas att det ska komma, tills dess hoppas jag att ni kikar in varje månad och läser min månadshälsning. Är det något akut som ni behöver information om kommer jag även att be mentorer lägga upp detta på klassbloggen så det finns på fler ställen.

In och läs om ni inte redan hittat mig.

https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/tingvallaskolan/nyheter.html

Julavslutning

Hej på er!

Ett litet tillägg och en ändring till föregående månadsblad. I år kommer vi att ha en lite annorlunda julavslutning. Den kommer att äga rum onsdag 18/12 kl 16:30-17:30. Vi kommer i år att ha en julavslutning för eleverna endast och alla elever samlas i sitt klassrum.

Skolan börjar sedan onsdagen den 8 januari, tisdagen den 7 januari är skola och fritids stängt för planeringsdag.

Tänk att det snart är jullov, jag tyckte vi började skolan alldeles nyss. Innan dess ska vi avsluta barnboksveckan som är i full gång just nu, vi ska inviga vårt nya bibliotek och fira Nobeldagen längre fram i december. Utöver alla vanliga aktiviteter och lektioner förstås 🙂

Hälsningar rektor Jessica