Unikum

Unikum Familjs appikon

Bättre användarvänlighet för vårdnadshavare med Unikum

I samband med höstterminens skolstart introducerar Sigtuna kommuns förskolor och skolor också ett mer användarvänligt och enhetligt system för att följa barnens lärande, Unikum. Oavsett om barnen är 1 eller 17 år kan vårdnadshavare via en app enkelt följa hur det går i skolan. Införandet av funktionerna i Unikum sker succesivt och varje skola kommer informera mer om när det är dags.

Unikum införs i alla våra kommunala skolor – förskolor, grundskolor och gymnasieskolan. Syftet är att det ska bli lättare för dig som vårdnadshavare att få information och följa ditt barns lärande – och slippa byta system när eleven går vidare till nästa skolstadium.

Grundskola/fritids
Unikum är ett digitalt verktyg där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i skolan – både via mobilen och datorn. I Unikum hittar du omdömen, inlämningsuppgifter, information från lärare och bokning av utvecklingssamtal.

Fritidshemmen kommer även i fortsättningen att använda plattformen Tempus för att du ska kunna schemalägga vilka dagar och tider som ditt barn är på fritids. Här kan du också frånvaroanmäla ditt barn och anmäla om någon annan än du hämtar barnet.

Frånvaro och sjukanmälan för grundskolan anmäls även i fortsättningen i Dexter eller via talsvar. Som tidigare görs ansökan och uppsägning av plats i grundskolan och på fritids via Sigtuna kommuns webbplats sigtuna.se.

Två appar till hjälp: Unikum Familj och Tempus hemma

Unikum Familjs appikon

Bättre användarvänlighet för vårdnadshavare med Unikum

I samband med höstterminens skolstart introducerar Sigtuna kommuns förskolor och skolor också ett mer användarvänligt och enhetligt system för att följa barnens lärande, Unikum. Oavsett om barnen är 1 eller 17 år kan vårdnadshavare via en app enkelt följa hur det går i skolan. Införandet av funktionerna i Unikum sker succesivt och varje skola kommer informera mer om när det är dags.

Unikum införs i alla våra kommunala skolor – förskolor, grundskolor och gymnasieskolan. Syftet är att det ska bli lättare för dig som vårdnadshavare att få information och följa ditt barns lärande – och slippa byta system när eleven går vidare till nästa skolstadium.

Grundskola/fritids
Unikum är ett digitalt verktyg där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i skolan – både via mobilen och datorn. I Unikum hittar du omdömen, inlämningsuppgifter, information från lärare och bokning av utvecklingssamtal.

Fritidshemmen kommer även i fortsättningen att använda plattformen Tempus för att du ska kunna schemalägga vilka dagar och tider som ditt barn är på fritids. Här kan du också frånvaroanmäla ditt barn och anmäla om någon annan än du hämtar barnet.

Frånvaro och sjukanmälan för grundskolan anmäls även i fortsättningen i Dexter eller via talsvar. Som tidigare görs ansökan och uppsägning av plats i grundskolan och på fritids via Sigtuna kommuns webbplats sigtuna.se.

Två appar till hjälp: Unikum Familj och Tempus hemma

Fortsatta restriktioner

Som ni säkert läst, både här och på Sigtunas egen sida, fortsätter vi följa restriktionerna. Vi har just nu många elever som är hemma med förkylningssymtom och jag vill påminna om att barn (som vuxna) ska stanna hemma tills symtomen är borta och därefter ytterligare två dygn för att vara på säkra sidan. Har man testat negativt för Covid ska man ändock vänta tills barnet är friskt, och ytterligare två symtomfria dagar, innan man får komma åter till skola eller arbete. Har du eller ditt barn testat positivt för Covid får ni riktlinjer av läkare men det allmänna rådet är att man efter insjuknande ska vara hemma i minst sju dagar. Därefter kan man kan komma åter till skola och arbete trots lindriga symtom men inte med feber eller rejäl hosta, snuva t.ex.

Ni vårdnadshavare är oerhört viktiga i detta arbete. Samarbetet med er under denna svåra tid har varit fantastiskt och vi ber er om att fortsätta ha tålamod och arbeta med oss. Vi kommer att fortsätta ringa hem era barn om vi märker att de har förkylningssymtom. Detta gör vi för att göra allt vi kan för att stoppa smittan, både Covid och ”vanliga” sjukdomar, och kunna hålla vår skola öppen. TACK för ert samarbete och tålamod.

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Månadshälsning augusti

Välkomna till nytt läsår

Hej allihop!

Läsårets första månadsbrev från mig och jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till Tingvallaskolan och läsår 21-22. Några för första gången och några kommer tillbaka efter sommarlovet. Det är ett glatt och engagerat gäng som tar emot era barn imorgon tisdag då skolan börjar igen. Klockan 10:00 står personalen redo på skolgården att möta era barn, alla lärare med en skylt med klassens namn på. På grund av fortsatta restriktioner får föräldrar endast vara med på skolgården, när klasserna sedan går in i sina klassrum är det bara elever och lärare som får närvara. Bifogar ett brev från förvaltningen gällande restriktioner.

Som alltid på Tingvallaskolan strävar vi efter att vara lite bättre än förra året. Vi utvärderar våra resultat, de enkäter elever och ni vårdnadshavare gör, de aktiviteter vi gör under året och undervisningen samt verksamheten vi har här i skolan. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för vidare arbete med att göra vår skola ännu bättre. En sak som vi upptäckt under senaste året i våra utvärderingar (och i takt med att vår skolgård krympt) är att fotboll inte fungerar att ha som en rastaktivitet just nu. Under byggtiden så är skolgården markant mindre, detta gör att när fotbollar kommer flygande eller matcher spelas får inte andra aktiviteter plats. Även om vi har många elever som älskar att spela fotboll har vi också många som vill göra andra aktiviteter. Därför har jag fattat beslutet att under kommande läsår kommer inte fotboll att erbjudas som rastaktiviteter eller fritidsaktivitet på skolgården. Däremot kommer klasserna eller fritids ha möjlighet att gå iväg och spela fotboll. Varje vecka erbjuder vi rastaktiviteter så det finns mycket annat att göra på rasterna som vi hoppas lockar eleverna.

En förändring har skett i organisationen och det är att Ninorta kommer att vara hemma ytterligare en tid. Det betyder att mentorer i åk 2 är, som planerat, Stephanie Remmo och Jessica Sundberg. Till klassen hör som planerat även Meliha Santic och Adhanet Weddmichael.

En annan förändring är att vi i år kommer att starta Tingvallaskolans Fritidsklubb, ”Klubben”. Våra elever som går i årskurs 4-6 kommer att vara på Klubben tillsammans med Tim och Zyad. På Klubben kommer eleverna att få ta mycket eget ansvar och träna på klara sig själv. Separat info kommer men ni som har barn som är lite äldre och ska gå på fritids kan redan nu börja prata med era barn hemma om att Klubben kommer erbjuda många aktiviteter, såklart, men också träna barnen på att ta mycket eget ansvar. De ska ju trots allt börja gå hem efter skolan själva snart. Det känns spännande att få igång arbetet med Klubben. Det är en utmaning för personalen på fritids att skapa en verksamhet som passar både våra yngsta elever och våra äldsta. På detta sätt kan fritidsverksamheten anpassas ännu lite mer till de olika åldrarna och deras olika behov.

När vi ändå pratar om vårt fantastiska fritidshem vill jag påminna om att under eftermiddagarna kommer inte personalen kunna svara i telefonen. De ägnar sin tid åt era barn och åt den planerade verksamheten och varje gång en förälder ringer måste de ta fokus från era barn. Likaså när ni ändrar i tempus så får i en notis om att det är en sen ändring som personalen inte alltid ser. Det bästa är därför om ni kommer till skolan och hämtar era barn alternativt lär barnen att själva ha koll på klockan och när de ska hem själva då personalen inte alltid har koll på de ändringar som sker samma dag. Vid akuta ärenden kan ni alltid ringa vår expedition.

Även om eleverna har haft sommarlov så har fritids arbetat hela sommaren, lärarna har arbetat den senaste veckan. Idag måndag har vi haft en gemensam planeringsdag där vi planerat tillsammans inför kommande läsår, klassrum har iordningsställts och vi har analyserat förra läsåret. Alla är förväntansfulla och så redo att starta upp läsår 21-22. Sista året i den här byggnaden och det kommer ni få höra många gånger under läsåret skulle jag tro. För varje gång vi gör något i år blir det för sista gången i den här byggnaden, nästa år tar vi klivet in i en ny skola. Men innan dess ett spännande läsår fyllt av nya lärdomar. Nu kööööör vi!

Återigen varmt välkomna!

Hälsningar från rektor Jessica

På gång…

 • APT 28/9. Fritids stänger 15:50 då mötet börjar klockan 16:00. En gång i månaden stänger fritids 15:50. Ni som är i behov av omsorg efter det måste anmäla detta till oss senast två veckor före så att vi ka ordna vikarier.
 • Studiedagar 27-28/9, skolan stängd men fritids öppet för de som anmält
 • Höstterminens utvecklingssamtal äger rum onsdag 8/9 och tisdag 14/9. Boka dessa i era almanackor redan nu då de till viss del sker dagtid. Eleverna slutar 13.00 dessa dagar.
 • Fullständig läsårsdata finns på https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/lasarstider.html

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Höstterminen 2021 har startat på våra förskolor och skolor. Även om nivån på smittspridningen är lägre och många har vaccinerats befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridningen fortsätter och att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Utgångspunkten är att all undervisning kommer att bedrivas på plats i skolan. Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra unga och vi kommer därför att fortsätta med smittskyddsåtgärder i våra verksamheter enligt följande:

Hämtning och lämning

I förskolan och på våra fritidshem kommer hämtning och lämning fortsatt att ske utomhus. Detta för att undvika trängsel inne i skolan och förskolans lokaler.

Föräldramöten

En god kommunikation med er föräldrar är mycket viktig för oss. Men vi kommer inte kunna genomföra traditionella föräldramöten där vi samlas i stora grupper. Förskolor och skolorna kommer fortsatt under hösten att genomföra exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal på ett anpassat sätt för att kunna följa rekommendationer.         

Barn med symptom

Vi passar också på att påminna om vikten av att fortsätta låta era barn och ungdomar stanna hemma om de uppvisar minsta symptom på luftvägsinfektion. Barn från 6 år rekommenderas att testa sig vid uppvisade symtom. Barn som har symptom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i minst två dygn.

Rekommendation för alla att testa sig efter ankomsten till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 vid hemkomst med undantag för inresor från de nordiska länderna, om det avser barn under 6 år samt om man är fullvaccinerad.

I övrigt uppmanas man att vara uppmärksam på symtom och var försiktig med vilka du träffar under en vecka efter inresa i Sverige oavsett om du har symtom eller inte. Mer finns att läsa på FHM webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Övriga åtgärder

All personal i Sigtuna kommuns förskolor och skolor arbetar för att skapa en så trygg situation som möjligt. Åtgärderna vidtas utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar och ser därför olika ut i olika verksamheter. Några exempel på gemensamma åtgärder är att vi fortsätter med utökade städrutiner, aktivt påminner barn och elever om handtvätt och arbetar på olika sätt för att minska trängsel i till exempel matsalar.

Vår förhoppning är att vi snart kan återgå till mer normala rutiner. Vi följer ständigt utvecklingen och informerar er vid förändringar.

Ingela Hamlin

Förvaltningschef 

Barn- och ungdomsförvaltningen

   

Läsårets första föräldrasamråd

Hej på er!

Mitt i sommaren och ni har förhoppningsvis en härlig semester, eller njuter av solen efter arbetet. På fritids är det full rulle med många roliga lekar och de barn som fått möjlighet att vara ute på Rävsta har haft några underbara dagar där ute. Jag var ute och hälsade på dem och då pågick en mängd aktiviteter.

Trots att det är semestertider så planerar jag för fullt för nästa läsår. Förra året hade vi inte några föräldrasamråd pga av pandemin men i höst hoppas jag att vi får ses på riktigt. Jag vill därför redan nu be er boka onsdag den 6 oktober mellan klockan 9-10. Vi bjuder på frukost och har bjudit in kommunens fastighetsförvaltning för att ge er vårdnadshavare en digital visning av hur den nya skolan kommer att se ut. Skolan väntas som ni vet stå klar till nästa läsår, augusti 2022, och planernas kunna ha båda låg, mellan och högstadium.

Maila mig på jessica.ljungwall@sigtuna.se och tala om att ni kommer så jag kan beräkna hur mycket frukost som behövs och vilken lokal vi ska använda. Ni får sedan en inbjudan via mail med plats innan mötet. Maila mig senast fredag 24/9.

Hoppas vi ses!

Sommarhälsning

Sommarhälsning

Hej på er!

På ett sätt känns det härligt att få skriva en sommarhälsning, för just nu utan för mitt fönster pågår sommaren för fullt. Solen skiner och värmen är här. Jag hoppas i alla får lite semester i sommar och kan njuta av den vackra natur vi har i vår kommun och ta ett dopp på något av våra fina bad.

Skolavslutningen blev återigen en modifierad variant men en mycket fin sådan. Eleverna och deras lärare träffades i klassrummen, önskade varandra trevlig sommar och avslutade med en fika. Några var inomhus men många klasser satte sig klassvis utomhus och njöt av det fina vädret. En hälsning från mig kom digitalt men jag passade sedan på att gå runt i alla klasser och önska eleverna Glad sommar.

Efter avslutningen arbetade lärarna några dagar till och vi hann med att ha en gemensam dag för all personal. Vi utvärderade året som gått, de aktiviteter vi genomfört, den måluppfyllelse vi nått och den fritidsverksamhet vi haft. Vi fick en digital rundvandring i nya skolan också vilket gjorde oss ännu mer sugna på att få starta upp i den nya skolan nästa augusti.

Jag är stolt över det arbete vi har gjort på Tingvallaskolan det här året. Corona har påverkat även oss såklart men personalens förmåga att ställa om, ta blixtsnabba beslut om förändring för att få vardagen att flyta på och fortsatt ge era barn en så vanlig vardag i skolan som möjligt har imponerat på mig många gånger. Tack till er som hjälper oss i detta arbete genom att ha era barn hemma när de visar minsta symtom, alltid vara förstående när vi behöver göra vissa förändringar och extra tack till er som talar om för personalen att de gör ett fantastiskt jobb. Personalen på Tingvallaskolan är vardagshjältar i mina ögon och tillsammans med er vårdnadshavare har vi lyckats skapa en fin lärmiljö för eleverna hos oss. Vi ger oss inte förrän alla elever hos oss tycker att deras skola är den bästa och upplever att de är trygga i alla sammanhang. Vi ger oss inte förrän vi har skapat en lärande miljö som lyckas möta alla elevers olika behov.

Till hösten sker några förändringar på skolan. Vi, som alla andra skolor i kommunen, ska starta en flexgrupp. Den flexgruppen kommer Lotta att vara ansvarig för men även Lena och Annika Ahlm kommer att tillhöra den. Lena kommer fortsatt arbeta med blivande årskurs fem och Annika med blivande årskurs sex. Lotta kommer att ha en grupp elever som av olika anledningar behöver stöd under skoldagen för att klara målen i något ämne eller stöd i att vara i ett stort sammanhang i klassrummet. Under en sex-veckors-period kommer elever tillhöra flexgruppen, sedan utvärderas arbetet tillsammans med eleven och efter det tas beslut om eleven fortsatt ska tillhöra flexgruppen under ytterligare en sex-veckors-period eller gå tillbaka helt till ordinarie klass. Flexgruppen kommer att hålla till i grupprummet mitt emot matsalen.

Den andra förändringen vi gör är att vi ska slå ihop åk ett, blivande åk två, till en klass. Det är en grupp elever som inte är så många till antalet och antalet är dessutom ojämnt fördelat över de nuvarande två klasserna. Klassen kommer att ha tillgång till två klassrum (samma som i år) och tre lärare, Stephanie och Jessica som haft dem i år samt Ninorta som kommer tillbaka till oss i höst på deltid. Det betyder att de kommer att dela upp sig under dagen i olika konstellationer och vi hoppas på detta sätt skapa en bra och trygg lärmiljö för våra elever.

Blivandeårskurs ett får en nyanställd lärare som kommer att vikariera hos oss ett år till en början. Ara har vikarierat tidigare på skolan under sina lärarstudier så han känner skolan och dess personal samt har träffat eleverna hos oss. Det känns oerhört roligt att kunna stärka skolans lärarteam med Ara. En fullständig organisation ser ni längre ner i brevet.

Nu ska jag avsluta mitt sommarbrev till er och med detta vill jag önska er allihop en fantastisk sommar. Vi laddar om batterierna och ses, pigga och glada, i augusti igen.

Hälsningar från rektor Jessica

På gång…

 • 16 augusti är fritids stängt för gemensam planeringsdag
 • 17 augusti skolstart klockan 10:00 på skolgården
 • 30 augusti är det dags för östens första APT (Arbetsplatsträff, ett möte för all personal som sker en gång i månaden), då stänger fritids 15:50. Är ni behov av omsorg efter 15:50 behöver vi veta detta senast två veckor innan så vi kan ordna med personal.
  Organisation på Tingvallaskolan läsår 21/22  
FAÅsa SchmidtDaad  Abdulwahhab
FBAnnika AnderssonLorena Sanchez Vaques
1ALinda LindroosGustav Ljungkvist
1BAra Osman (vik för Evin Yildiz)Stephanie Whiston, Alexandra Zouvani
2ANionorta Hanna/Jessica Sundberg/Stephanie Remmo Meliha Santic, Adhanet Wedmichael
3AMatilda GustafssonTim Lundström
3BLinnea AnderssonJenny Nygren
Mentorer
4AAnju Chander
4BTherese Andersson
5AHada Feysal
5BDan Larsen
6AMalena Lundqvist
6BPeder Simonson
FBK 4-6Shara Hassan
FBK 1-3Anna Berta
Idrottslärare 3-6Karin Scott-Piili
Idrottslärare 1-2Camilla Klovus
Språkval åk 6 TyskaErbjuds ej läsår 21/22
Språkval åk 6 SpanskaGaby Klingvall
Språkval åk 6 FranskaGaby Klingvall
Speciallärare F-6Åsa Bothén
Specialpedagog övergripande F-6Karina Mattson Nordlinder
FLEX-gruppCharlotta WaltinLena Engdahl, Annika Ahlm
SocialpedagogCarina Ekström
Trä och metallslöjdGustav Wetterwik
TextilslöjdCamilla Folmer Hansen
MusikCamilla Folmer Hansen
HKKKarin Scott-Piili
Övrig personal
AdministratörAnn Henriksson
Vaktmästare/Fritids/IT helperPär Edbom
Arbetslag Fritids
Verksamhetsledare: Jenny Nygren
Daad  AbdulwahhabStjärnan
Lorena Sanchez VasquesStjärnan
Gustav LjungkvistStjärnan
Stephanie Whiston Alexandra ZouvaniStjärnan
Tim LundströmKorallen/Klubben
Jenny NygrenKorallen
Meliha SanticKorallen
Adhanet Wedmichael
Zyad Ghadri
Korallen

Hälsning från förvaltningen

Till vårdnadshavare i förskola och skola

Ännu ett läsår går mot sitt slut och aldrig trodde väl jag att vi skulle behöva avsluta ännu ett läsår under en pågående pandemi. Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra barn och unga. Under läsåret som gått har vi periodvis behövt bedriva undervisning på distans i våra grundskolor och vi har även under kortare perioder behövt stänga vissa förskolor på grund av det allvarliga smittskyddsläget.

Jag vill passa på att framföra mitt varmaste tack till er alla för er förståelse och för ert samarbete när vi har behövt ställa om och ibland ställa in vår verksamhet. Nu hoppas vi innerligt att vi kan bedriva närundervisning de veckor som är kvar av terminen.

Förskolans dag och fritidshemmets dag

Förskolans dag respektive fritidshemmets dag firas i maj varje år och traditionellt brukar det anordnas lite roliga aktiviteter. I samband med dessa dagar brukar vissa verksamheter passa på att bjuda in er vårdnadshavare till gemensamma aktiviteter. Jag tror att de flesta av våra verksamheter kommer att hitta på något för att uppmärksamma dessa dagar på plats. Tyvärr kommer vi inte att ha aktiviteter tillsammans med er föräldrar men barnen kommer få uppleva en dag fylld av aktiviteter och känna att det är en alldeles speciell dag.

Sommaravslutning

Vi hoppas att ni har förståelse för att vi likt förra året inte kommer ha möjlighet att bjuda in er vårdnadshavare till avslutningen. Förskolorna och skolorna kommer att ställa om och ordna ett fint avslut på detta läsår för alla barn och elever. Barn och ungdomsnämnden kommer som vanligt att dela ut elevens utmärkelse till elever i årskurs 6 och 9. Det är en utmärkelse som delas ut till elever som kunskapsmässigt eller kamratmässigt har utmärkt sig.

Håll i, håll ut

Folkhälsomyndigheten framförde att om vi nu alla hjälps åt att fortsätta hålla restriktionerna så kommer smittan plana ut till sommaren. Jag vill verkligen vädja till er alla att vi tillsammans är så noga som bara är möjligt de sista veckorna. Tvätta händerna, försök hålla avstånd och håll era barn hemma om de har minsta symtom på förkylning.

Med vänliga hälsningar

Ingela Hamlin

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

Månadsblad Maj

Månadsblad Maj

Hej på er allihop!

Sköna maj är här med ömsom sol ömsom regn eller snö. Tiden går så där fort igen och snart är det dags för oss att önska varandra trevlig sommar igen. Men först ska vi ta oss igenom maj med allt vad det innebär. Kunskapsområden ska avslutas, några sista prov ska skrivas och elevernas omdömen/betyg ska sättas. Alla kämpar på in i det sista.

Tyvärr får vi fortsatt inte träffas, inte ens utanför våra klassgränser. På skolgården och i matsalen måste vi mötas men vi gör det med stor försiktighet. Utöver det får vi inte samlas vilket gör att vi inte kommer att genomföra varken fritidshemmens dag på traditionellt sätt eller vår årliga olympiad. Sexornas lunch kommer vi ordna Corona-säkert medan vi fortfarande funderar över hur vi ska kunna genomföra brännbollen på ett säkert sätt. Det här året har inneburit många flexibla lösningar, många inställda aktiviteter och en hel del extra arbete för skolans personal i att anpassa undervisningen, möta er vårdnadshavare över teams och planera ör både vanlig undervisning och digital sådan för de som varit hemma. De har kämpat för att göra det så normalt som möjligt för era barn, samtidigt som de kämpat med sin egen oro för pandemin och stundtals hög frånvaro bland kollegorna. Jag skulle vilja ge den största elogen som finns till den fantastiska personal som jobbar på Tingvallaskolan och är oerhört tacksam för att de är mitt team. Jag är också så glad över det samarbete vi har med er i detta och er hjälpsamhet i att gör allt för att bromsa den här fruktansvärda smittan. Nästa läsår hoppas jag innerligt att vi får träffas och ha våra föräldrasamråd och föräldramöten. På riktigt och inte bakom en skärm.

Bygget fortgår som ni ser och för varje dag ser vi fler och bitar komma på plats. Det kommer en så fin skola och jag är sp glad över att få vara en del av denna resa. Jag bifogar en hälsning från bygget med en uppdatering om vad som händer så även ni får följa det som sker med vår nya skola.

Jag vill önska er en härlig månad. Hör av er, via mail är lättast, om ni har några funderingar. Annars kommer ett sista brev om en månad inför sommaren, men till dess: Ha det fint så hoppas jag vi ses snart!

Hälsar Rektor Jessica

På gång…

 • Kristi himmelsfärd torsdag den 13/5 är en röd dag, skola och fritids stängda. Fredag den 14/5 är en klämdag och ingen skola, fritids öppet för de som anmält sina barn.
 • 17/5 APT-möte för personalen, fritids stänger klockan 16:00. Mycket viktigt att ni minst två veckor innan meddelar om ni behöver omsorg dessa dagar.
 • Skolavslutning fredag 11/6, mellan 8:30-10 (enbart elever i sina klassrum, ingen storsamling och tyvärr inga föräldrar).
 • Fritids är stängt måndag den 14/6 för gemensam studiedag skola och fritids.
 • Flaggar redan nu för att fritids är stängt måndagen den 16/8 för att starta upp läsåret tillsammans med en gemensam studiedag.
 • Skolstart i höst 17/8 klockan 10:00.
Här kommer skrivas om sådant som hänt och kanske främst om vad som ska hända under kommande veckor. Hej, Arbetena fortsätter enligt plan och vi är i dagsläget ca 35-40 personer sysselsatta med projektet.
I fredags fick vi första delen av huset (förskolan) tätt och kunde slå på värmen. Annars pågår arbeten med stommen på hus D och ytterväggsmontage i hus B och C. Taket är sedan några veckor färdigt ända fram till den höga delen på huset (hus D).   Fasadmurning pågår runt förskolan där fönsterpartier också är monterade. Några bygghissar har också kommit på plats runt huset.  
Kommande veckor så blir stommen på hus D klar och vi kan börja med takarbeten även där. Gymnastiksalen kommer att monteras med start i nästa vecka och i vecka 19 ska stora glaspartiet till skolmatsalen monteras. Runt förskolan fortsätter fasadmurningen och vi kommer inom några veckor att börja med invändiga arbeten.  
Vi har en del tyngre transporter kvar till den kran som finns uppställd. Den kommer att ersättas med en något mindre kran efter den här veckan då de tunga lyften ska vara färdiga.
 

Viktig info om sociala medier

Vi har genom polisen fått kännedom om en pågående trend där kedjebrev till skolpojkar skickas i olika appar. I kedjebreven uppmanas det till en gemensam aktion att tafsa på tjejer torsdagen den 15 april. Vi har inga uppgifter om att meddelanden har spridits på någon speciell skola eller i en specifik kommun utan polisen befarar att det är en uppmaning som skickas brett i hela landet. Det är bra om ni som vårdnadshavare är lite extra uppmärksamma på vad som händer på nätet och i mobilen, och vad som diskuteras i kompisgäng. Förhoppningsvis kan vi förhindra eventuella ofredanden genom att ha en dialog med våra barn om hur vi bemöter varandra och är en god kamrat oavsett om man är kille eller tjej. På skolan arbetar vi med vår värdegrund på många olika sätt och i det arbetet pratar vi mycket om hur man är mot varandra. Både irl och på nätet. Det som sker på nätet händer tyvärr ofta efter skoltid så vi ber er vårdnadshavare om hjälp att prata med era barn, lägg er i, var nyfikna och undersök vad de gör på nätet och på sociala medier. Vi kan inte skydda barnen från verkligheten men vi kan hjälpas åt att skydda dem i verkligheten. Tack för er hjälp.

Månadshälsning april

Månadsblad April

Hej på er allihop!

Förra gången jag skrev var det sportlov, nu är det påsklov istället. Skolan är stängd men fritids öppet. Under lovet fixas det i våra korridorer så majoriteten av alla aktiviteter hålls utomhus eller i silverhuset. Vi ska dels få ny plastmatta över golvet efter att den förra togs bort då vi undersökte om det fanns fukt i grunden. Det fanns det glädjande nog inte så nu ska allt återställas. Då eleverna länge klagat på att toaletterna luktar illa har komfast gått med på att hjälpa oss byta mattor även där, så doften förhoppningsvis försvinner. Det kommer ske målning och allmän uppfräschning av toaletter och korridorer för även om vår nya skola står klart om mindre än ett och ett halvt år ska skolan vara en trivsam plats i väntan på den.

Apropå nya skolan så ser ni alla hur den dag för dag tar plats. Så spännande att kunna följa bygge och se bit för bit komma på plats i detta jättebygge. Det kommer att vara en period av buller och brak tills själva skalet är på palts, sedan väntar arbete invändigt och inte lika mycket ljud för vår del. Det innebär också en del strul med parkeringar, vi försöker så gott det går göra så att ni ska slippa märka detta men vägar kan komma att ledas om. Det ska dock skyltas väl så ni ser var ni ska köra. Jag uppmanar dock alla att gå till skolan med sina barn så att vi slipper biltrafik så mycket det går. Avlämningsplatsen är till för att släppa av era barn, inte parkera bilen och gå in med dem. Då används parkeringsplatserna som finns.

Sommaren är en bit bort än så länge men vi önskar redan nu få in ledighet för era barn som har en fritidsplats. Detta för att kunna planera personalens semester och även beställa mat i god tid. Vi kommer att vara på Tingvallaskolan hela sommaren förutom tre veckor då åk 1-6 kommer att vara på Rävsta. Dessa veckor blir troligtvis vecka 25-27 men vi har inte fått detta helt bekräftat än. Det har gått ut meddelande till er i Tempus så håll utkik där.

Jag tänker också att jag nämner Covid som sig bör i dessa tider. Vi kämpar på i skolans värld, vi anpassar och vi ställer om för att möta de riktlinjer som folkhälsomyndigheten ger. Om någon i personalen testas positivt får vi förhållningsregler av smittskyddsläkare och meddelar er om ert barn varit nära den personalen i anslutning till symtom bröt ut och 24 timmar bakåt i tiden (just nu 24, detta har varierat lite under pandemin men vi följer alltid det som är gällnade riktlinjer vid smittans upptäckt). Likväl så följer vi direktiv som gäller när det gäller smittade barn och i dagsläget är det fortsatt viktigt att alla stannar hemma vid minsta lilla symtom varför vi uppmanar er att hålla era barn hemma och vid symtom på Covid-19 testa era barn. Ni kan läsa och följa alla uppdateringar på www.folkhalsomyndigheten.se

Nu är april månad snart här, i övermorgon närmare bestämt. Jag hoppas april bjuder på mängder av sol och möjlighet till att vara ute så mycket som möjligt. Kom ihåg att fortsätta hålla avstånd, håll ut, snart är vardagen tillbaka som vanligt hoppas jag. Jag önskar er alla en fin månad!

Hälsar Rektor Jessica

På gång…

 • Fredag 2/4 och måndag 5/4 är röda dagar, skola och fritids stängt
 • 22/4 APT-möte för personalen, fritids stänger klockan 16:00.
 • Långt fram i tiden men skolavslutning kommer ske på förmiddagen (exakt tid återkommer vi med) fredag den 11/6.

”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och framdär vi tar ansvar tillsammans”

Hälsning från bygget april:

Hej igen från bygget i Märsta!
3 veckor sedan senast och det händer saker på bygget. 30–35 personer är igång nu när grundarbetena närmar sig slutet och arbete med att resa huset tar fart. Snön som kom i januari är nu borta och ljuset börjar komma tillbaka. Tidplanen följs och inblandade i projektet är till största delen friska. En del av oss arbetar när det går hemifrån och vi som är här gör vad vi kan för att hålla smittan borta.


Senaste veckan har framförallt handlat om att färdigställa grundplattan i hus D. Blir klar idag torsdag! Dessutom har vi börjat montera taket över Förskolan hus A. Färdiga element från fabrik i Örnsköldsvik som lyfts på plats med mobilkran, skruvas fast till stålstommen och kompletteras med ytskikt på plats. Täta tak på en gång utan en massa spill av både material och tid. Stommontaget har pågått i hus C och har en del komplettering i hus B kvar.

Vecka 11 påbörjar vi ytterligare ett moment. Denna gång ytterväggar i hus A under det tak som monterats. Utanför området kommer markarbeten med den nya parkeringen att starta upp. Grundarbetena till gymnastikbyggnaden hus E kommer också att fortsätta med armering och gjutning. Beräknas vara klart till påskhelgen. I hus D kommer pelare och bjälklag för våning 1 att påbörjas

Det är fortfarande mycket transporter till och från arbetsplatsen. Det är 3 st mobilkranar som arbetar i olika delar av området. 1 st större mobilkran kommer att etableras under V11 och ersätta den som står längs Tingvallavägen.

Info om bygge och om renovering

Hej på er!

Jag ska börja med att tala om den goda nyheten att det fanns ingen fukt i betongplattan i skolan. Som jag berättade så revs plastmattan upp för att se om fukt krupit ner i betongplattan men så var alltså inte fallet. Den fukt de hittade vi mätning var i själva plastmattan och försvann i och med att den togs bort. Ny matta kommer att läggas men vi har önskat att detta ske på helger och lov, dels för att det är tomt på helger och dels för att det är betydligt färre elever och personal på skolan under lov som blir påverkade. De elever som är på fritids kan med lätthet nyttja de andra lokalerna utan att behöva vara nära varandra. Så under kommande helg och nästa, samt under påsklovet hoppas vi att arbetet blir utfört. Vi har inte fått ett hundraprocentigt svar men ändras något återkommer jag. Tills dess är det toppen om ni vill skicka med inneskor till era barn.

Jag fick även ett mail från byggfirman (ser ni hur stor skolan kommer bli? De har kommit riktigt långt) där de talar om att de kommer att påbörja bygget av personalparkering inom kort. Det betyder att trafik kommer att ledas om men detta ska ske väl skyltat så ni ska veta var ma får köra och inte. Här kommer även ett informationsbrev från bygget:


Hej igen från bygget i Märsta!
3 veckor sedan senast och det händer saker på bygget. 30–35 personer är igång nu när grundarbetena närmar sig slutet och arbete med att resa huset tar fart. Snön som kom i januari är nu borta och ljuset börjar komma tillbaka. Tidplanen följs och inblandade i projektet är till största delen friska. En del av oss arbetar när det går hemifrån och vi som är här gör vad vi kan för att hålla smittan borta.

Senaste veckan har framförallt handlat om att färdigställa grundplattan i hus D. Blir klar idag torsdag! Dessutom har vi börjat montera taket över Förskolan hus A. Färdiga element från fabrik i Örnsköldsvik som lyfts på plats med mobilkran, skruvas fast till stålstommen och kompletteras med ytskikt på plats. Täta tak på en gång utan en massa spill av både material och tid. Stommontaget har pågått i hus C och har en del komplettering i hus B kvar.

Nästa vecka påbörjar vi ytterligare ett moment. Denna gång ytterväggar i hus A under det tak som monterats. Utanför området kommer markarbeten med den nya parkeringen att starta upp. Grundarbetena till gymnastikbyggnaden hus E kommer också att fortsätta med armering och gjutning. Beräknas vara klart till påskhelgen. I hus D kommer pelare och bjälklag för våning 1 att påbörjas

Det är fortfarande mycket transporter till och från arbetsplatsen. Det är 3 st mobilkranar som arbetar i olika delar av området. 1 st större mobilkran kommer att etableras under V11 och ersätta den som står längs Tingvallavägen.