Fortsatta restriktioner

Som ni säkert läst, både här och på Sigtunas egen sida, fortsätter vi följa restriktionerna. Vi har just nu många elever som är hemma med förkylningssymtom och jag vill påminna om att barn (som vuxna) ska stanna hemma tills symtomen är borta och därefter ytterligare två dygn för att vara på säkra sidan. Har man testat negativt för Covid ska man ändock vänta tills barnet är friskt, och ytterligare två symtomfria dagar, innan man får komma åter till skola eller arbete. Har du eller ditt barn testat positivt för Covid får ni riktlinjer av läkare men det allmänna rådet är att man efter insjuknande ska vara hemma i minst sju dagar. Därefter kan man kan komma åter till skola och arbete trots lindriga symtom men inte med feber eller rejäl hosta, snuva t.ex.

Ni vårdnadshavare är oerhört viktiga i detta arbete. Samarbetet med er under denna svåra tid har varit fantastiskt och vi ber er om att fortsätta ha tålamod och arbeta med oss. Vi kommer att fortsätta ringa hem era barn om vi märker att de har förkylningssymtom. Detta gör vi för att göra allt vi kan för att stoppa smittan, både Covid och ”vanliga” sjukdomar, och kunna hålla vår skola öppen. TACK för ert samarbete och tålamod.

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *