Månadshälsning augusti

Välkomna till nytt läsår

Hej allihop!

Läsårets första månadsbrev från mig och jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till Tingvallaskolan och läsår 21-22. Några för första gången och några kommer tillbaka efter sommarlovet. Det är ett glatt och engagerat gäng som tar emot era barn imorgon tisdag då skolan börjar igen. Klockan 10:00 står personalen redo på skolgården att möta era barn, alla lärare med en skylt med klassens namn på. På grund av fortsatta restriktioner får föräldrar endast vara med på skolgården, när klasserna sedan går in i sina klassrum är det bara elever och lärare som får närvara. Bifogar ett brev från förvaltningen gällande restriktioner.

Som alltid på Tingvallaskolan strävar vi efter att vara lite bättre än förra året. Vi utvärderar våra resultat, de enkäter elever och ni vårdnadshavare gör, de aktiviteter vi gör under året och undervisningen samt verksamheten vi har här i skolan. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för vidare arbete med att göra vår skola ännu bättre. En sak som vi upptäckt under senaste året i våra utvärderingar (och i takt med att vår skolgård krympt) är att fotboll inte fungerar att ha som en rastaktivitet just nu. Under byggtiden så är skolgården markant mindre, detta gör att när fotbollar kommer flygande eller matcher spelas får inte andra aktiviteter plats. Även om vi har många elever som älskar att spela fotboll har vi också många som vill göra andra aktiviteter. Därför har jag fattat beslutet att under kommande läsår kommer inte fotboll att erbjudas som rastaktiviteter eller fritidsaktivitet på skolgården. Däremot kommer klasserna eller fritids ha möjlighet att gå iväg och spela fotboll. Varje vecka erbjuder vi rastaktiviteter så det finns mycket annat att göra på rasterna som vi hoppas lockar eleverna.

En förändring har skett i organisationen och det är att Ninorta kommer att vara hemma ytterligare en tid. Det betyder att mentorer i åk 2 är, som planerat, Stephanie Remmo och Jessica Sundberg. Till klassen hör som planerat även Meliha Santic och Adhanet Weddmichael.

En annan förändring är att vi i år kommer att starta Tingvallaskolans Fritidsklubb, ”Klubben”. Våra elever som går i årskurs 4-6 kommer att vara på Klubben tillsammans med Tim och Zyad. På Klubben kommer eleverna att få ta mycket eget ansvar och träna på klara sig själv. Separat info kommer men ni som har barn som är lite äldre och ska gå på fritids kan redan nu börja prata med era barn hemma om att Klubben kommer erbjuda många aktiviteter, såklart, men också träna barnen på att ta mycket eget ansvar. De ska ju trots allt börja gå hem efter skolan själva snart. Det känns spännande att få igång arbetet med Klubben. Det är en utmaning för personalen på fritids att skapa en verksamhet som passar både våra yngsta elever och våra äldsta. På detta sätt kan fritidsverksamheten anpassas ännu lite mer till de olika åldrarna och deras olika behov.

När vi ändå pratar om vårt fantastiska fritidshem vill jag påminna om att under eftermiddagarna kommer inte personalen kunna svara i telefonen. De ägnar sin tid åt era barn och åt den planerade verksamheten och varje gång en förälder ringer måste de ta fokus från era barn. Likaså när ni ändrar i tempus så får i en notis om att det är en sen ändring som personalen inte alltid ser. Det bästa är därför om ni kommer till skolan och hämtar era barn alternativt lär barnen att själva ha koll på klockan och när de ska hem själva då personalen inte alltid har koll på de ändringar som sker samma dag. Vid akuta ärenden kan ni alltid ringa vår expedition.

Även om eleverna har haft sommarlov så har fritids arbetat hela sommaren, lärarna har arbetat den senaste veckan. Idag måndag har vi haft en gemensam planeringsdag där vi planerat tillsammans inför kommande läsår, klassrum har iordningsställts och vi har analyserat förra läsåret. Alla är förväntansfulla och så redo att starta upp läsår 21-22. Sista året i den här byggnaden och det kommer ni få höra många gånger under läsåret skulle jag tro. För varje gång vi gör något i år blir det för sista gången i den här byggnaden, nästa år tar vi klivet in i en ny skola. Men innan dess ett spännande läsår fyllt av nya lärdomar. Nu kööööör vi!

Återigen varmt välkomna!

Hälsningar från rektor Jessica

På gång…

  • APT 28/9. Fritids stänger 15:50 då mötet börjar klockan 16:00. En gång i månaden stänger fritids 15:50. Ni som är i behov av omsorg efter det måste anmäla detta till oss senast två veckor före så att vi ka ordna vikarier.
  • Studiedagar 27-28/9, skolan stängd men fritids öppet för de som anmält
  • Höstterminens utvecklingssamtal äger rum onsdag 8/9 och tisdag 14/9. Boka dessa i era almanackor redan nu då de till viss del sker dagtid. Eleverna slutar 13.00 dessa dagar.
  • Fullständig läsårsdata finns på https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/lasarstider.html

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Höstterminen 2021 har startat på våra förskolor och skolor. Även om nivån på smittspridningen är lägre och många har vaccinerats befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Det är viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridningen fortsätter och att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Utgångspunkten är att all undervisning kommer att bedrivas på plats i skolan. Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra unga och vi kommer därför att fortsätta med smittskyddsåtgärder i våra verksamheter enligt följande:

Hämtning och lämning

I förskolan och på våra fritidshem kommer hämtning och lämning fortsatt att ske utomhus. Detta för att undvika trängsel inne i skolan och förskolans lokaler.

Föräldramöten

En god kommunikation med er föräldrar är mycket viktig för oss. Men vi kommer inte kunna genomföra traditionella föräldramöten där vi samlas i stora grupper. Förskolor och skolorna kommer fortsatt under hösten att genomföra exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal på ett anpassat sätt för att kunna följa rekommendationer.         

Barn med symptom

Vi passar också på att påminna om vikten av att fortsätta låta era barn och ungdomar stanna hemma om de uppvisar minsta symptom på luftvägsinfektion. Barn från 6 år rekommenderas att testa sig vid uppvisade symtom. Barn som har symptom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i minst två dygn.

Rekommendation för alla att testa sig efter ankomsten till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 vid hemkomst med undantag för inresor från de nordiska länderna, om det avser barn under 6 år samt om man är fullvaccinerad.

I övrigt uppmanas man att vara uppmärksam på symtom och var försiktig med vilka du träffar under en vecka efter inresa i Sverige oavsett om du har symtom eller inte. Mer finns att läsa på FHM webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Övriga åtgärder

All personal i Sigtuna kommuns förskolor och skolor arbetar för att skapa en så trygg situation som möjligt. Åtgärderna vidtas utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar och ser därför olika ut i olika verksamheter. Några exempel på gemensamma åtgärder är att vi fortsätter med utökade städrutiner, aktivt påminner barn och elever om handtvätt och arbetar på olika sätt för att minska trängsel i till exempel matsalar.

Vår förhoppning är att vi snart kan återgå till mer normala rutiner. Vi följer ständigt utvecklingen och informerar er vid förändringar.

Ingela Hamlin

Förvaltningschef 

Barn- och ungdomsförvaltningen

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *