VIKTIGT om läsårsdata

Till alla vårdnadshavare

Förändrade datum för terminerna

Julen närmar sig. Även om det för de allra flesta av oss blir en annorlunda jul är vi nog många, som efter en väldigt intensiv höst, ser fram emot att få lite ledigt. Utifrån den pågående pandemin har förskola och fritidshem haft mycket hög frånvaro av personal. Frånvaron har ökat under den senare delen av hösten i samband med den ökade smittspridningen i samhället och arbetsbördan har periodvis varit hög för de lärare, förskollärare och övrig pedagogisk personal som är i tjänst. Förvaltningen har med anledning av detta beslutat att förändra läsårtiderna för grundskolan. Höstterminen förkortas med två dagar och avslutas därför 18 december 2020. Vårterminen förlängs med två dagar och avslutas 11 juni 2021.

Avgiftsreducering för förskola och fritids

Vi är alla mycket måna om att skolor och förskolor ska hålla igång sin verksamhet. Det är viktigt för våra barn och elever! Samtidigt behöver vi måna om att vår personal ska orka med att hålla en hög kvalitet i verksamheten också under vad som ser ut att kunna bli en intensiv vår.

Vi vill därför rikta en vädjan till er vårdnadshavare med barn i förskola och fritids. Vi ber er att se över ert behov av omsorg på fritids och i förskolan under december och januari. Framför allt ber vi er att se över behovet av omsorg under jul- och nyårsveckorna och bara nyttja den tid i förskolan eller på fritidshemmet som ni verkligen har ett behov av.  Med denna vädjan hoppas vi kunna minska barnantalet något i våra verksamheter och på så sätt kunna ge så många av våra medarbetare som möjligt ledigt i samband med jul- och nyårshelgerna.

För alla er som har möjlighet att välja att inte nyttja tiden på fritids eller i förskolan under vissa veckor har kommunen beslutat att reducera barnomsorgsavgiften. Reduceringen sker med 25% per hel vecka som barnet inte deltar i verksamheten. Avgiften kommer att reduceras retroaktivt under januari och februari 2021.

Avgiftsreducering gäller för barn som inte deltar i verksamheten helt eller delvis under december 2020 och januari 2021. Avgiftsreduceringen gäller inte för barn som är hemma till följd av sjukdom.

Det är naturligtvis helt valfritt att nyttja erbjudandet om avgiftsreduceringen. De som har behov av omsorg kommer fortsatt kunna nyttja den precis som tidigare. Har du frågor vänd dig till din rektor.

Om ni har möjlighet att ändra era vistelsetider under denna period, meddelar ni detta i Tempus så fort som möjligt. Vid frågor kontakta förskolan eller fritids.

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

Behöver er hjälp

Hej på er!

I allt eländigt virusprat pågår skolan för fullt. Vi har verksamhet precis som vanligt men med anpassningar så gott det går för att följa de restriktioner som finns. Vi sliter i skolans värld med att upprätthålla en normal vardag som ska fyllas med alla de kunskaper era barn behöver för vidare studier och för att betyg ska kunna sättas, timplan följas och fritidsverksamhet bedrivas på bästa tänkbara sätt. Det är, precis som inom alla arbeten, många som är sjuka i dessa tider och personalen sliter stundtals oerhört hårt. Jag är stolt över deras arbeta varje dag men lite extra i tider där vi måste hjälpas åt och kroka arm betydligt mer än i vanliga fall.

När det är många borta kan vi ta in vikarier. Vi tar in de vikarier vi känner till för att det ska bli så få nya personer i skolan som möjligt. Dels för barnens trygghet men också för att minska smittspridning. Det finns dock inte alltid vikarier att tillgå så ibland är personalen väldigt underbemannade. Jag går emot det jag i vanliga fall skulle säga och ber er därför som har möjlighet att hämta era barn efter skolan. Ni som kanske arbetar hemma, är permitterade eller studerar på distans. Vårt fritids är fantastiskt och i vanliga fall tycker jag alla ska var här men just nu ber jag er hjälpa personalen med detta.

En annan sak som vi behöver hjälp med är språket. Vi förfäras över hur våra elever låter ibland på dagarna, vilka ord de använder till oss och varandra men även till andra vuxna som besöker skolan (på skolgården just nu). Att svära kommer alltid att ara lite förbjudet och spännande, det har vi full respekt för och förstår såklart av våra fina elever inte är några undantag. Det känns dock som att detta har eskalerat och orden blir allt grövre och grövre. När vi frågar barnen varför de säger sådana ord svarar de oftast två saker: De har hört äldre elever/syskon/kompisar säga det eller att de hör orden på youtube/tv/film.

Vi gör allt i vår makt för att få barnen att låta trevliga, inte säga fula ord osv. men når inte fram. Jag hade en intressant diskussion med en elev häromdagen som sa ett mycket fult ord. När jag frågade om hen skulle kunna säga samma sak till mamma och pappa svarade eleven självklart ”NEJ aldrig”. Så vi förstår att detta språkbruk förekommer här på skolan endast vilket gör det ännu svårare. Vi vill gärna ha ett samarbete med er kring detta och önskar hjälp från er. Har ni tips på hur vi kan göra mottager vi dem gärna. Prata gärna hemma om varför man inte ska använda fula ord, att man gör andra ledsna och att det låter mycket otrevligt. Även om orden bara dyker upp i skolan behöver vi arbeta tillsammans för att barnen ska känna att vi står på samma sida och vill dem väl, vi vill lära dem ett fint språk inte att tala med svordomar och skällsord.

Stort tack för er hjälp och hör gärna av er om ni kommer på bra tips. Ha en ljuvlig höstvecka allihop! // Rektor Jessica

Hälsning från MKE

 Viktig information gällande modersmålsundervisning under v.46 och v. 47

Hej bästa föräldrar!

På grund av rådande läge med ökad smittspridning av covid-19 i har Barn-och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun fattat beslut om att modersmålslärare endast ska arbeta på en skola. Beslutet är fattat utifrån att det föreligger en ökad risk för smittspridning eftersom modersmålslärare åker mellan skolor. Detta medför förändringar gällande modersmålsundervisningen. Ändringen gäller till och med fredag 19 november.

V.46

Åk 1-6

Merparten av modersmålsundervisningen kommer att ställas in. För de elever som har modersmål på skolan där modersmålslärare är tillfälligt placerade kommer att ha lektion som vanligt. Modersmålslärare kommer att meddela vad som gäller för ditt barns undervisning.

Åk 7-9

Succesiv övergång till distansundervisning

Modersmålsundervisningen kommer att vara inställd under måndag 9 november och tisdag 10 november och därefter kommer undervisningen successivt att övergå till distans. Modersmålslärare kommer att meddela när ditt barn ska delta i distansundervisningen.

V.47

Åk 1-6

Merparten av modersmålsundervisningen kommer att ställas in. För de elever som har modersmål på skolan där modersmålslärare är tillfälligt placerade kommer att ha lektion som vanligt. Modersmålslärare kommer att meddela vad som gäller för ditt barns undervisning.

Åk 7-9

Modersmålsundervisningen kommer att ske på distans.

Vi ber om förståelse för fattat beslut då det nu är allas ansvar att göra sitt yttersta för att begränsa smittspridningen. Vår förhoppning är att de nya striktare reglerna kommer att ge effekt och att modersmålsundervisningen snart kan pågå som vanligt igen. Vi kommer att informera er fortlöpande om hur det blir med modersmålsundervisningen framöver.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att ta kontakt med ditt barns modersmålslärare.

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Holm

Enhetschef Mångkulturella enheten

Viktigt från förvaltningen


INFO

2020-11-02

Till alla vårdnadshavare med barn i förskola, skola och fritidshem


Folkhälsomyndigheten har den 29e oktober beslutat om skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. De skärpta allmänna råden gäller initialt till den 19 november och kan komma att förlängas.

Hämtning och lämning i förskola, skola och fritidshem: All hämtning och lämning både på förskola såväl som skola/fritids ska ske utomhus. Under perioden 2-19/11 kommer alla verksamheter organisera för att det blir möjligt för er föräldrar att både hämta och lämna era barn utomhus. Detta är en åtgärd för att framförallt skydda vår personal mot alltför många sociala kontakter med andra vuxna. Det kan dock finnas enstaka verksamheter där detta inte är möjligt och då gäller att endast en vårdnadshavare i taget får vistas i verksamhetens hall.
Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med pedagoger, till andra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.


Inställda aktiviteter
Under perioden då de skärpta råden gäller kommer tyvärr all simundervisning att pausas. Även andra aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och undervisning på Naturskolan kommer att ställas in under perioden. Detta är naturligtvis olyckligt men tyvärr oundvikligt nu när vi alla behöver hjälpas åt att bromsa smittan. All undervisningen ska alltså under denna period ske i förskolans eller skolans egna lokaler alternativt utomhus. Undervisning i idrott får ske om idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att undvika trängsel. Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan fortsätta med det så länge det är möjligt att ta sig dit utan kommunala färdmedel.


Föräldramöten och utvecklingssamtal
Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal får under dessa omständigheter också ställas in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten hållas digitalt. Skolan kommer att informera närmare om detta i de fall det är aktuellt.
Rutiner i samband med måltider
De rutiner som skolorna sedan tidigare har infört, så som extra städning och att hålla avstånd inne i matsalarna, i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.


Håll i, håll ut
Det är allas vårt ansvar att stoppa smittan. Kom ihåg att håll era barn hemma om de är sjuka, även om det bara är milda symtom. Var noga med handhygienen och försök hålla avstånd till varandra.


Med vänliga hälsningar
Barn- och ungdomsförvaltningen

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36
barnochungdom@sigtuna.se www.sigtuna.se

Novemberhälsning

Månadsblad November

Hej allihop!

Redan november och vi konstaterade precis att det är bara åtta veckor kvar till jul efter höstlovet. På höstlovet var fritids stängt en dag till förmån för pedagogernas fortbildning. De arbetade dels med samverkan mellan fritids och skola, som vi fortsätter med tillsammans i november, samt pedagogiska planeringar. Fritidshemmet har också en del i läroplanen att följa vilket de arbetade med på studiedagen, att göra aktiviteter på fritids där de ser att eleverna tränar på de förmågor personalen tänkt att de ska göra. Vidare utvärderas aktiviteterna och ändras utifrån den analys personalen gör av utvärderingen. Ett viktigt arbete och en givande dag, hoppas jag alla tyckte.

Höstlov eller det som fått namnet läslov pågår just nu. Jag har tjatat om det förr men kan inte nog understryka vikten av att läsa för och med era barn. Att läsa högt för sina barn kan ge dem en oerhört viktig skillnad i mängden ord de lär sig. Ord som de för alltid kommer att ha nytta av. Så ta tillfället i akt under lovet att lös för era barn, eller låt dem läsa för er. Prata om böcker, om karaktärer i böckerna och dröm er iväg i böckernas värld. Den finaste gåva ni kan ge era barn är tid tillsammans och att dessutom använda den till att ge dem ett rikt ordförråd är guld värt.

Under höstlovet började också vår nya vaktmästare. Pär heter han och kommer att vara på Tingvallaskolan två dagar ena veckan och tre den andra då vi delar honom med Odensala skola. Även om Pär främst ser efter våra lokaler, vårt brandskydd och arbetsmiljön rent fysiskt så kommer han också att vara en trygg vuxen som era barn möter.

Jag vill redan meddela en tråkig nyhet och det är att vårt luciatåg i år kommer att utebli. Med tanke på hur trångbodda vi är kommer jag inte kunna garantera ett ”corona-säkert” firande varför jag valt att helt ställa in detta. Klasserna kommer att fira lucia i sina klassrum tillsammans för att ändå uppmärksamma en för oss viktig tradition. Likaså kommer julavslutningen i år bli lik den vi hade i somras, och för er som inte gick här då innebär det avslutning i sitt klassrum. Inga vårdnadshavare är tyvärr välkomna pga. rådande omständigheter. Sista dagen innan jul är 22/12 och då kommer eleverna ha skoldag fram till sin ordinarie lunchtid. Sedan tar fritids över för de som har fritidsplats. Vårterminen börjar igen tisdag 12/1, måndagen är skola och fritids stängt för studiedag.

Det känns långt kvar men inom kort hoppas vi att snön börjar falla och lägger sig vit på marken. Tiden går fort och med detta månadsblad kan jag konstatera att hösten verkligen är här, och snart också förbi. Innan jullovet ska vi dock hinna med lite skolarbete, sexorna ska t.ex. påbörja sina nationella prov med den muntliga delen. Påminner återigen om att ingen ledighet beviljas under perioden för nationella prov, varken för åk 6 eller åk 3. Detta för att vi ska kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara proven med så mycket förkunskaper det bara går att få på lektionstid.

Jag vill avslutningsvis säga välkommen november, jag hoppas ni alla får en skön sådan. Ta hand om er och hör av er vid frågor eller funderingar, till ert barns mentor eller till mig. 

// Rektor Jessica

PS: Vi har haft en period av lite turbulens kring vår syslöjdssal. Det har förekommit en doft som vi inte riktigt kan utröna var den kommer ifrån. Tills vi vet att den är ofarlig är salen stängd och undervisning bedrivs på annat sätt. Just nu håller de på att borra upp väggen för att säkerställa att det inte finns någon fukt gömd som kan ge upphov till doften. Så fort vi fått klartecken på att det inte är något skadligt kommer vi att öppna upp igen. Kan vara bra för er att veta om era barn nämner något om detta hemma.

PS2: Efter torsdagens meddelande om nya allmänna råd i Stockholm vill jag skriva en rad om detta. Skolan pågår som vanligt och alla barn som är friska SKA vara i skolan. Vid minsta lilla symtom ska dock barnen hållas hemma och vi på skolan kommer även att skicka hem barn med symtom på sjukdom. Det skolan kommer att göra är att ställa in alla besök på ställen utanför skolan så som simhall och bibliotek t.ex. Detta kommer vi att göra tills de senaste riktlinjerna hävs. Vi ber er vårdnadshavare att stanna utanför skolan och lämna/hämta era barn på skolgården, precis som innan med ännu tydligare önskan nu i och med de nya allmänna råden från folkhälsomyndigheterna. Vi kommer inte att ha några fysiska möten under den närmaste tiden så ni som har bokade möten på skolan kommer istället att få ha dessa digitalt via Teams.

Vi måste alla hjälpas åt så vi stoppar denna fruktansvärda pandemi, TACK till er för att ni hjälper oss minska spridningen. Jag är dessutom rädd om min fantastiska personal som varje dag kämpar för att era barns dagar i skolan ska bli så bra och ”normala” som möjligt, för dem hoppas jag att ni respekterar de regler vi sätter upp så de får fortsätta vara friska och kan komma till jobbet för era barns skull. Tack igen för er förståelse och hjälp.

På gång…

 • APT 19/11, fritids stänger kl: 16:00

”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och framgång där vi tar ansvar tillsammans”

Oktober 2020


Hej allihop!


Ny månad, vilken höst vi har haft hittills. Jag hörde idag på radion att hösten varit
ovanligt varm i år. Det tackar vi för, det betyder att vi kan vara ute så mycket som
möjligt.


Bygget är i full gång och som ni läste i det tidigare inlägget på bloggen så kommer det
dessvärre bli högljutt till och från. Vi har en tät kommunikation med företaget som
bygger, de gör ständiga mätningar för att säkerställa att allt hålls inom ramen för det
som är tillåtet och vi på skolan har gjort en riskbedömning som vi har med oss för att
säkerställa att det är tryggt och säkert för våra elever. Vi hoppas också i
fortsättningen kunna få ett schema på när det kommer att ske arbeten som genererar
höga ljud så vi kan planera verksamheten utifrån det och göra fler utflykter i
närområdet t.ex. under just den perioden. Bygget flyter på enligt plan och ligger till
och med lite före, som vi längtar att få se skolans byggnad ta form. Hör gärna av er
om ni undrar något kring bygget så ska jag svara så gott jag an, eller lotsa er vidare till
någon som kan svara.

Måndag och tisdag var skolan stängd, då hade lärarna studiedagar. I tisdags fick hela
kommunen en föreläsning (digitalt) på temat bedömning och kvalitetsarbete.
Likvärdighet och rättssäkerhet var några av orden som användes. En mycket bra och
uppskattad föreläsning som gav upphov till givande diskussioner. Att arbeta
tillsammans för elevernas bästa är personalen på Tingvallaskolan proffs på, att få det
svart på vitt att det man gör är helt i linje med vad forskarna säger bekräftar det vi
gör. För den delen stannar inget av arbetet av utan det finns hela tiden en strävan
efter att utveckla och förbättra. Där är ni vårdnadshavare också viktiga. Samarbetet
med er, att ni litar på lärarnas profession och arbetar tillsammans med dem är det
bästa ni kan göra för att hjälpa era barn i skolan. Undrar ni något, får ni höra något
hemma som ni funderar kring eller har andra tankar som ni vill lyfta får ni aldrig
tveka att ta kontakt med ert barns mentor. Ni är viktiga för oss!

Om några veckor är det dags för höstlov. Vecka 44 är skolan stängd men fritids är
öppet tisdag till fredag. Måndagen är det stängt även på fritids, då är det
fritidspersonalens tur att ha studiedag. Jag ber er att lämna in tider för era barn. På
studiedagarna hade vi 100 barn anmälda men endast dryga 40 dök upp. Det
resulterade i att vi hade gjort alldeles för mycket mat som fick slängas och tid gick åt
till att ta reda på var barnen var som inte dök upp. Det är tid som tas från de barn
som är här men också från att planera verksamheten så den ska blir så bra som
möjligt. Jag vädjar därför till er att meddela om ni vet att ert barn är ledigt under
lovet och händer det något i sista sekund är det oerhört viktigt att ni går in på
Tempus och ändrar detta så personalen vet. Tack för hjälpen med detta!

Tills sist vill jag önska er alla en fortsatt trevlig höst, med hopp om fortsatt fint väder
och massa sol!
// Rektor Jessica

På gång…

 • Höstlov vecka 44, glöm inte att meddela om ditt barn ska vara på fritids
 • Måndagen den 26/10 är fritids stängt för studiedag
 • VIKTIGT!
  Förberedelse för nya skolan är i full gång som ni alla säkert sett. Det flyttas
  lekställningar och sätts upp staket. Det byggs nya vägar och sätts upp byggbodar. Vid
  årsskiftet kommer de första stolparna upp för skolan om allt går enligt plan. Framåt
  sommaren kommer bygganden vara på plats och arbetet invändigt kommer starta.
  Det kommer finnas mycket begränsad möjlighet att nå skolan med biltrafik. Den väg
  som nu finns kommer att stängas av och enbart vara öppen för byggtrafik och
  leveranser. Det kommer att skapas en annan väg in till skolan som i första hand är till
  för personal. En liten yta finns i slutet av den vägen som är till för att stanna till för
  att släppa av eller hämta sitt barn. Jag vädjar till er alla att hjälpa oss under den här
  tiden, gå med era barn till skolan eller parkera utanför skolans område om ni behöver
  bilen. De barn som är stora nog att gå själva ber vi er uppmana att göra det, eller
  cykla, så att vi minimerar antalet bilar kring skolan och på så sätt också kan hjälpas åt
  att förebygga olyckor. Tack för ert förstående och er hjälp!
  4 (4)
  ”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och
  framgång där vi tar ansvar tillsammans”

Bygget i full gång

Hej på er!

Skriver några rader för att berätta om det arbete som pågår just nu hos oss och som orsakar en hel del oljud. Jag har varit i kontakt med den firma som bygger åt oss, vi har ett nära samarbete vad gäller säkerheten kring bygget och jag upplever att de är mycket tillmötesgående och förstående. I detta skede i bygget är det tyvärr ett måste att dessa stålrörs slås ner i marken som ska bli grunden till skolan. Vid t.ex. betongpålning kan man minska ljudet lite genom att lägga en träkloss mellan hammaren och stålrören. Det går dessvärre inte vid den här metoden utan en stålhammare måste slå ner alla stålrör och detta skapar ett högt ljud. Under den här veckan och nästa kommer detta arbete att pågå måndag till torsdag mellan 07-18. Jag har önskat att de ska styra det så att det är tyst mellan 7:30-8:10 då många kommer till skolan och lämnar sina barn, för att bygget ska hålla tidsplanen är detta inte alltid möjligt men de tar ändå med vår önskan i beaktning.

Jag förstår, likväl som byggfirman, att detta medför onödigt ljud för eleverna och personalen men hoppas att vi efter nästa vecka ska slippa detta. Skickar också med en länk till naturvårdsverket om just buller från byggarbetsplatser så ni ska veta att firman som bygger följer de regler och riktlinjer som finns.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/

Ha ett fint avslut på veckan och tveka aldrig att höra av er till mig.

Hälsningar rektor Jessica

Viktig information från vår förvaltning

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Höstterminen 2020 har startat på våra förskolor och skolor. Sverige befinner sig fortfarande i en pandemi och det betyder att de åtgärder som vi vidtog under våren för att möta pandemin behöver kvarstå. Vi måste även fortsättningsvis aktivt följa utvecklingen och förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Förskolan och skolan är oerhört viktiga platser för våra unga och vi behöver er hjälp för att även fortsättningsvis kunna hålla dem öppna. Vi vill därför lyfta fram ett par åtgärder.

Hämtning och lämning

I förskolan och på våra fritidshem kommer vi i möjligaste mån låta hämtning och lämning ske utomhus.

Nya former för föräldramöten

En god kommunikation med er föräldrar är mycket viktig för oss. Men vi kommer inte kunna genomföra traditionella föräldramöten där vi samlas i stora grupper. Vi strävar efter att hitta andra vägar att upprätthålla en god kommunikation med er vårdnadshavare.

Barn med symptom

Vi vill än en gång tacka er för att ni under våren höll era barn hemma vid minsta symptom. Vi passar också på att påminna om vikten av att fortsätta låta era barn och ungdomar stanna hemma om de uppvisar minsta symptom på luftvägsinfektion. Barn som har symptom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i minst två dygn.

Övriga åtgärder

All personal i Sigtuna kommuns skolor arbetar hårt i vardagen för att skapa en så trygg situation som möjligt. Åtgärderna vidtas utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar och ser därför olika ut i olika verksamheter. Men några exempel på gemensamma åtgärder är att vi infört nya städrutiner, aktivt påminner barn och elever om handtvätt och arbetar på olika sätt för att minska trängsel i till exempel matsalar.

Vi vill slutligen passa på att tacka er för att ni alla hjälps åt för att följa de rekommendationer och restriktioner som finns kring covid-19. 

Ingela Hamlin

Förvaltningschef 

Barn- och ungdomsförvaltningen

Augusti 2020

Hej alla! Här kommer en välkommen-tillbaka-hälsning. Det blir dubbla inlägg ett tag men i första hand är det kommunens sida som gäller för info:

https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/tingvallaskolan.html

Månadsblad Augusti

Hej allihop!

Varmt välkomna tillbaka till läsåret 20/21. Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar, om än en märklig sådan. Att inte kunna resa som man tänkt och inte kunna planera sommarens ledighet fullt ut kan såklart vara ett dilemma men också en vinst. Att få ta dagen som den kommer, göra det man känner för just den dagen och dessutom få bekanta sig med sin närmiljö behöver inte bara vara dåligt. Själv har jag flyttat in i nytt hus som vi byggt så min sommar har handlat om att bygga altan, packa upp flyttlådor och boa in oss i nytt hus. En och annan tur till stranden har det blivit och flera glassar i solen. Jag är fylld av energi och ser fram emot läsåret som vi ska starta igång alldeles alldeles strax.

Igår kom nästan all personal tillbaka, några har semester fortfarande men de flesta samlades igår för att starta upp läsåret. Det blev ingen mjukstart för personalen utan de sattes i arbete direkt med att planera året, diskutera spelregler på skolan och vilka mål vi ska ha i vår arbetsplan. Vi har också arbetat en tid med att få fram en ny vision för vår skola, en som vi alla känner till och arbetar efter. Varje dag. Efter många samtal kring innebörden av ord och vad vi vill förmedla stod äntligen den nya visionen klar:

”Tingvallaskolan – En skola för allas trygghet och framgång där vi tar ansvar tillsammans”

För det är ju så, att vi som arbetar här ägnar all vår tid här på skolan åt att försöka utveckla era barns kunskaper, ge dem nya erfarenheter och insikter, träna era barn i ansvarstagande, ge dem verktyg till att bli goda kamrater och vi ägnar all vår tid till att försöka en trygg och lärorik miljö för dem. Ett arbete som aldrig blir färdigt. Ett arbete som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att skapa den absolut bästa skolan för era barn. Ni vårdnadshavare är oerhört viktiga i det arbetet och vi må tjata om det men jag kan inte nog poängtera att vi värderar samarbetet med er högt. Var nyfikna på era barns tid i skolan och på fritids. Fråga dem vad de lärt sig, vad de tyckt varit svårast i skolan? Lättast eller roligast? Tveka heller inte att höra av er, i första hand till ert barns mentor men även till mig, om ni undrar något eller har någon fundering. Vi är så glada när ni hör av er med vad det än är J

Läsåret börjar lite som det slutade, ovissheten är stor och oron fortsätter kring Covid-19. Vi fortsätter tvätta händerna ofta, ha handsprit tillgängligt där tvål och vatten inte finns, vi uppmanar eleverna att hålla avstånd i matkön och vi kommer att vara utomhus så mycket det går. Uppstarten på måndag blir en liten uppstart tillsammans bara personal och elever, vi brukar bjuda in er vårdnadshavare men i år ber vi er stanna hemma för att minska antalet personer på och kring skolan. Eleverna är välkomna kl 10:00 då vi samlas på skolgården för att sedan klassvis umgås, säga hej till klasskamrater och lärare och prata om vilka förväntningar vi har på kommande läsår. Jag har höga förväntningar på läsåret som står för dörren. Vi kommer att fortsätta arbeta med trivsel och trygghet. Vi kommer fortsätta att arbeta med ansvarskänslan hos alla, vi vill att alla ska vara stolta över Tingvallaskolan så som vi i personalen är och då också ta hand om den på allra bästa sätt. Ta hand om varandra! Lärarna på skolan kommer att påbörja ett projekt tillsammans med några andra skolor i kommunen och nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ett projekt som skolverket och Sigtuna kommun startat tillsammans och som kommer att pågå i flera år. Det känns verkligen som ett projekt i tiden för oss. Det kommer att gynna alla, även de barn som har svenska som modersmål, då det handlar mycket om läsning och språklig medvetenhet oberoende av vilket modersmål man har. Mycket spännande och vi ser fram emot att arbeta långsiktigt med detta.

Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta och allt som har med skolutveckling att göra. Men det ska ni slippa läsa för det jag egentligen ville var ju faktiskt att önska er välkomna till oss på Tingvallaskolan. Nya som gamla elever och alla vårdnadshavare. Nu kör vi!

// Rektor Jessica

På gång…

 • Skolstart måndag 17/8 kl 10:00 på skolgården, endast elever och personal den här dagen.
 • Elevledda utvecklingssamtal onsdag 9/9 och tisdag 15/9. Ni kommer att få tider av era mentorer men boka redan nu in dessa datum.
 • Föräldramöte blir i dagsläget inte som vanligt utan vi återkommer med datum då vi ska försöka få till någon form av möte där vi alla får träffas. IRL eller digitalt vet vi inte just nu.

VIKTIGT!

Förberedelse för nya skolan är i full gång som ni alla säkert sett. Det flyttas lekställningar och sätts upp staket. Det byggs nya vägar och sätts upp byggbodar. Vid årsskiftet kommer de första stolparna upp för skolan om allt går enligt plan. Framåt sommaren kommer bygganden vara på plats och arbetet invändigt kommer starta. Det kommer finnas mycket begränsad möjlighet att nå skolan med biltrafik. Den väg som nu finns kommer att stängas av och enbart vara öppen för byggtrafik och leveranser. Det kommer att skapas en annan väg in till skolan som i första hand är till för personal. En liten yta finns i slutet av den vägen som är till för att stanna till för att släppa av eller hämta sitt barn. Jag vädjar till er alla att hjälpa oss under den här tiden, gå med era barn till skolan eller parkera utanför skolans område om ni behöver bilen. De barn som är stora nog att gå själva ber vi er uppmana att göra det, eller cykla, så att vi minimerar antalet bilar kring skolan och på så sätt också kan hjälpas åt att förebygga olyckor. Tack för ert förstående och er hjälp!

Organisation läsår 20/21

F-3 (Verksamhetsledare F-3 Therese Andersson Bäckman)

Förskoleklass A- Åsa Schmidt och Daad Abdulwahhab

Förskoleklass B – Annika Andersson och Lorena Sanchez

1A – Stephanie Remmo (vik lärare HT 20 för Ninorta Hanna) och Meliha Santic

1B – Jessica Sundberg och Gustav Ljungkvist

2A – Matilda Gustafsson och Tim Lundström

2B – Linnea Andersson och Jenny Nygren

3A – Linda Lindroos och Zeynel Baran

3B – Therese Andersson Bäckman och Stephanie Skenarbrink

Idrott 1-2 Camilla Klovus

4-6 (Verksamhetsledare 4-6 Shara Hassan)

4A – Hada Feysal

4B – Dan Larsen och Lena Engdahl

5A – Malena Lundqvist

5B – Lotta Waltin

6A – Anju Chander

6B – Peder Simonsson (vik lärare för Evin Yildiz läsår 20/21) och Annika Ahlm

FBK 1-3 – Anna Berta

FBK 4-6 – Shara Hassan

Textilslöjd och musik – Camilla Folmer Hansen

Trä- och metallslöjd Gustav Wetterwik

Idrott 4-6 samt HKK åk 6 – Karin Scott-Piili

Språkval åk 6 – Gabriela Klingvall

Speciallärare – Ida Renlund

Specialpedagog – Karina Mattsson Nordlinder

Sociala teamet – Carina Ekström (socialpedagog) och Camilla Klovus

Kurator – Eva Almlöf

Skolsköterska – Marie Sundelöf

Vaktmästare – Kim Nygren

Administratör – Ann Henriksson

Rektor – Jessica Ljungwall

Fritids (verksamhetsledare Jenny Nygren)

Stjärnan F-1

Lorena Sanchez, Daad Abdulwahhab, Gustav Ljungkvist och Meliha Santic

Korallen 2-6

Jenny Nygren, Tim Lundström, Stephanie Skenarbrink och Zeynel Baran